Församlingsfakulteten

   
Print page We have 52 new items
  TitleYearMat. 
Data pager
Data pager
Hits per page:
PageSizeComboBox
select
 A translators handbook on Paul's letter to the Galatians
Arichea, Daniel C. Författare/medförfattare
227.4077 Arichea & Nida
1976Book or leaflet 0 av 1
 Studies in Bereshit (Genesis) : in the context of ancient and modern Jewish Bible commentary
Leibowitz, Nehama Författare/medförfattare
222.1106 Leibowitz
1981Book or leaflet 0 av 1
 Från väckelsemiljö till kyrkomedvetande i kyrkokris = From revivalism to church consciousness in church crisis : a study of Nils Lövgren's development 1852-1896/98 : en studie i Nils Lövgrens utveckling 1852-1896/98
Nyberg, Harry Författare/medförfattare
274.85081 Nyberg
nnnnBook or leaflet 0 av 1
 Mystikern Hjalmar Ekström 1885-1962 : en religionspsykologisk studie av hans religiösa utveckling = [The mystic Hjalmar Ekström (1885-1962)] : [a study of his religious development from the perspective of the psychology of religion]
Geels, Antoon, 1946-2020 Författare/medförfattare
248.22092 Geels
1980Book or leaflet 0 av 1
 Kyrka och frälse i Sverige under äldre medeltid
Andræ, Carl Göran Författare/medförfattare
274.8503 Andræ
1960Book or leaflet 0 av 1
 Tradition i rörelse : ett sekels kultursamtal i Vår lösen
Författare/medförfattare
274.85082 Thunberg
2000Book or leaflet 0 av 1
 Ärkebiskop Laurentius Petri d. ä:s gudstjänstordning / efter den enda kända, Västerås läroverksbibliotek tillhöriga handskriften utgiven och översatt av Nat. Fransén = Laurentii Petri nericii archiepiscopi sviogothici ordo officiorum ecclesiasticorum / secundum librum unicum, Arosiæ in bibliotheca Gymnasii servatum, edidit et insvecanum vertit Nat. Fransén
Laurentius Petri 1499-1573 Författare/medförfattare
Foliant 260 Fransén
1927Book or leaflet 1 av 1
 Reformationen och Luther : källanalyser / 1:2
Fransén, Natanael 1882-1949 Författare/medförfattare
270.6 Fransén
1941Book or leaflet 1 av 1
 In quest of the kingdom : ten papers on medieval monastic spirituality
Författare/medförfattare
255 Härdelin
1991Book or leaflet 0 av 1
 Ämbetsbrott av präst : en kyrkorättslig studie från medeltid till nutid
Lindegård, Sven 1924-1994 Författare/medförfattare
262 Lindegård
1999Book or leaflet 1 av 1