Församlingsfakulteten

   
Välkommen till biblioteket
Komihåglistan är tom
Välkommen till biblioteket

Välkommen till Församlingsfakultetens bibliotek

Du hittar oss i "Villa Fischer" i Lorensbergs villastad i centrala Göteborg. Biblioteket rymmer ca 19 000 boktitlar och 20 akademiska tidskrifter samt ett 50-tal andra tidskrifter.

Här finns många gamla rariteter men också det senaste inom teologins område. Vår inriktning mot evangelisk-luthersk teologi gör att vi har många böcker som du inte finner på något annat bibliotek.

Böckerna är inte för hemlån utan läses i Församlingsfakultetens lokaler (så kallade läsesalslån).

Välkommen att titta in och använda biblioteket!

select